Allmänna anvisningar

Följande anvisningar ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personuppgifter är alla data med vilka du personligen kan identifieras. Detaljerad information om dataskydd finns i vår dataskyddspolicy som listas under denna text.

Datainsamling på vår webbplats

Vem är ansvarig för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Deras kontaktuppgifter finns i webbplatsens avtryck.

Hur samlar vi in dina data?

Dina data samlas in dels genom att du tillhandahåller dem till oss. Detta kan till exempel vara data som du matar in i ett kontaktformulär.

Andra data samlas in automatiskt av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Detta är främst tekniska data (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid för sidan kallades upp). Insamlingen av dessa data sker automatiskt så snart du kommer in på vår webbplats.

Vad använder vi dina data till?

En del av datan samlas in för att säkerställa att webbplatsen fungerar felfritt. Andra data kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du angående dina data?

Du har alltid rätten att kostnadsfritt få information om ursprunget, mottagaren och syftet med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära att dina data rättas, blockeras eller raderas. Du kan kontakta oss när som helst på adressen som anges i avtrycket för ytterligare frågor om personuppgifter. Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål till den ansvariga tillsynsmyndigheten.

Analysverktyg och verktyg från tredje part

När du besöker vår webbplats kan ditt surfande beteende statistiskt utvärderas. Detta görs huvudsakligen med cookies och så kallade analysprogram. Analysen av ditt surfande beteende sker vanligtvis anonymt; surfande beteendet kan inte spåras tillbaka till dig. Du kan motsätta dig denna analys eller förhindra den genom att inte använda vissa verktyg. Detaljerad information finns i följande dataskyddsförklaring.

Du kan motsätta dig denna analys. Vi kommer att informera dig om möjligheterna att invända i denna dataskyddsförklaring.

  1. Allmänna anvisningar och obligatorisk information

Dataskydd

Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personliga data på stort allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med lagstadgade dataskyddsföreskrifter och denna dataskyddspolicy.

När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är data med vilka du personligen kan identifieras. Denna dataskyddspolicy förklarar vilka data vi samlar in och vad vi använder dem till. Den förklarar också hur och i vilket syfte detta sker.

Vi påpekar att dataöverföring via internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Ett fullständigt skydd av data från tredje parts åtkomst är inte möjligt.

Notis om den ansvariga enheten

Den ansvariga enheten för databehandlingen på denna webbplats är:

UAB Kavaliauskas Online, mail@ nexaslim .eu

Ansvarig enhet är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer syftena med och medlen för behandling av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser etc.).

Återkallelse av ditt samtycke till databehandling

Många datab

ehandlingsprocesser är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan återkalla ett redan givet samtycke när som helst. Det räcker med ett informellt meddelande via e-post till oss. Lagligheten av den databehandling som skett fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få data som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller i uppfyllandet av ett avtal överförda till dig eller till en tredje part i ett vanligt, maskinläsbart format. Om du begär den direkta överföringen av datan till en annan ansvarig, kommer detta endast att göras i den mån det är tekniskt möjligt.

SSL- eller TLS-kryptering

Denna sida använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, såsom beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som sidoperatör. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att adressfältet i webbläsaren ändras från ”http://” till ”https://” och genom låssymbolen i din webbläsares adressfält.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad, kan de data du överför till oss inte läsas av tredje part.

Upplysning, spärrning, radering

Inom ramen för de gällande lagstadgade bestämmelserna har du rätt att när som helst få kostnadsfri information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och syftet med databehandlingen och, om nödvändigt, rätt till rättelse, spärrning eller radering av dessa data. För detta ändamål, liksom för ytterligare frågor om personuppgifter, kan du när som helst kontakta oss på adressen som anges i avtrycket.

  1. Datainsamling på vår webbplats

Cookies

Webbplatsen använder delvis så kallade cookies. Cookies skadar inte din dator och innehåller inga virus. Cookies tjänar till att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivt och säkert. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och som din webbläsare lagrar.

De flesta av de cookies vi använder är så kallade ”session-cookies”. De raderas automatiskt efter ditt besök. Andra cookies lagras på din enhet tills du raderar dem. Dessa cookies gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker oss.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om användningen av cookies och endast tillåter cookies i enskilda fall, utesluter acceptansen av cookies för vissa fall eller generellt och aktiverar automatisk radering av cookies när webbläsaren stängs. Om cookies är inaktiverade kan funktionaliteten på denna webbplats vara begränsad.

Cookies som krävs för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du önskar (t.ex. kundvagnsfunktion) lagras på grundval av Art. 6 punkt 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att lagra cookies för tekniskt felfri och optimerad tillhandahållande av sina tjänster. I den mån andra cookies (t.ex. cookies för att analysera ditt surfande beteende) lagras, behandlas dessa separat i denna dataskyddspolicy.

  1. Analysverktyg och reklam

Google AdWords och Google Conversion-Tracking

Denna webbplats använder Google AdWords. AdWords är ett onlineannonseringsprogram från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (”Google”).

Som en del av Google AdWords använder vi så kallad konverteringsspårning. När du klickar på en annons som public

erats av Google, sätts en konverteringsspårningscookie. Cookies är små textfiler som internetwebbläsaren placerar på användarens dator. Dessa cookies förlorar sin giltighet efter 30 dagar och används inte för personlig identifiering av användaren. Om användaren besöker vissa sidor på denna webbplats och cookien inte har löpt ut, kan Google och vi se att användaren klickade på annonsen och omdirigerades till denna sida.

Varje Google AdWords-kund får en annan cookie. Cookies kan inte spåras via AdWords-kunders webbplatser. Informationen som samlats in med hjälp av konverteringscookien används för att skapa konverteringsstatistik för AdWords-kunder som har valt konverteringsspårning. Kunderna får veta det totala antalet användare som klickade på deras annons och omdirigerades till en sida med en konverteringsspårningstag. De får dock inte någon information som kan användas för att personligen identifiera användare. Om du inte vill delta i spårningen kan du invända mot detta genom att enkelt inaktivera Google Conversion Tracking-cookie via din internetwebbläsares användarinställningar. Du kommer då inte att inkluderas i konverteringsspårningsstatistiken.

Lagringen av ”konverteringscookies” sker på grundval av Art. 6 punkt 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att analysera användarbeteendet för att optimera både sitt webberbjudande och sin reklam.

Mer information om Google AdWords och Google Conversion Tracking finns i Googles dataskyddspolicy: https://www.google.de/policies/privacy/.

Du kan konfigurera din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåter cookies i enskilda fall, utesluter acceptansen av cookies för vissa fall eller generellt och aktiverar automatisk radering av cookies när webbläsaren stängs. Om cookies inaktiveras kan funktionaliteten på denna webbplats vara begränsad.

  1. Vad ska man tänka på när man länkar till andra webbplatser?
    Vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser. När du följer en länk till en av dessa webbplatser utanför vårt ansvarsområde, observera att dessa webbplatser har sina egna dataskyddspolicyer och att vi inte tar ansvar eller ansvar för dessa policyer. Vänligen granska dessa dataskyddspolicyer innan du frivilligt tillhandahåller personuppgifter till dessa webbplatser.

Externa länkar är markerade med denna symbol: *

Endast när du klickar på en extern länk överförs data till länkmålet. Detta är nödvändigt på grund av det protokoll som ligger till grund för internet (TCP/IP = TCP – Transfer Control Protocol + IP – Internet Protocol). De överförda datan inkluderar bland annat din IP-adress, tidpunkten då du klickade på länken, sidan där du klickade på länken.

Enstaka länkar kan innebära en datatransfer till länder utanför den europeiska unionen. Detta kan innebära att utländska tredje parter, myndigheter eller underrättelsetjänster kan få tillgång till anslutningsdata. Om Donald Trump blir president i USA igen, kan han möjligen få tillgång till eller till och med initiera tillgång till dessa data. Om du inte vill att de nämnda datan överförs till länkmålet eller till de nämnda tredje parterna, eller om du inte vill att andra ska kunna fånga upp dessa data, klicka inte på länken.