Algemene Opmerkingen

De volgende opmerkingen bieden een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming kunt u vinden in onze privacyverklaring vermeld onder deze tekst.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. Zijn contactgegevens zijn te vinden in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invoert in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de paginaopvraag). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website betreedt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft ook het recht om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te vragen. Hiervoor, en voor verdere vragen over gegevensbescherming, kunt u op elk moment contact met ons opnemen op het adres vermeld in het impressum. Daarnaast heeft u een klachtrecht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analysetools en tools van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag gebeurt meestal anoniem; het surfgedrag kan niet naar u worden herleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie kunt u vinden in de volgende privacyverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. We zullen u informeren over de mogelijkheden van bezwaar in deze privacyverklaring.

  1. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en volgens de wettelijke gegevensbeschermingsvoorschriften en deze privacyverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Deze privacyverklaring legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel dit gebeurt.

We wijzen erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) beveiligingslekken kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke entiteit

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

UAB Kavaliauskas Online, mail@nexaslim.eu

Verantwoordelijke entiteit is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, etc.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsoperaties zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming op elk moment intrekken. Een informele e-mail naar ons is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking is uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of in uitvoering van een contract automatisch verwerken, aan uzelf of aan een derde in een gangbaar, machineleesbaar formaat te laten overhandigen. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke vraagt, gebeurt dit alleen voor zover het technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-versleuteling

Deze pagina gebruikt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen die u aan ons als site-exploitant stuurt, SSL- of TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” naar “https://” en aan het slotje in uw browserlijn.

Als de SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons overdraagt niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering

Binnen het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Hiervoor, en voor verdere vragen over persoonlijke gegevens, kunt u op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in het impressum staat vermeld.

  1. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

De internetpagina's gebruiken deels zogenaamde cookies. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden na het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het instellen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en de automatische verwijdering van cookies activeert wanneer u de browser sluit. Bij het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Cookies die nodig zijn voor het uitvoeren van het elektronische communicatieproces of voor het verstrekken van bepaalde functies die u wenst (bijv. winkelwagenfunctie) worden opgeslagen op basis van Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde verstrekking van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze privacyverklaring afzonderlijk behandeld.

  1. Analyse-instrumenten en reclame

Google AdWords en Google Conversion-Tracking

Deze website gebruikt Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”).

Als onderdeel van Google AdWords gebruiken we zogenaamde conversietracking. Wanneer u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt een cookie voor conversietracking ingesteld. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker plaatst. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie van de gebruiker. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en het cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd.

Elke Google AdWords-klant ontvangt een ander cookie. Cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die met het conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor conversietracking. Klanten komen te weten het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en werd doorgestuurd naar een pagina voorzien van een conversietracking-tag. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u dit gebruik weigeren door het cookie van Google Conversion-Tracking via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen gemakkelijk te deactiveren. U wordt dan niet opgenomen in de conversietrackingstatistieken.

Het opslaan van “conversiecookies” is gebaseerd op Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn webaanbod als zijn reclame te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion-Tracking vindt u in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het instellen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en de automatische verwijdering van cookies activeert wanneer u de browser sluit. Bij het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

  1. Wat te overwegen bij het linken naar andere websites?

Onze website bevat links naar websites van derden. Wanneer u een link naar een van deze websites volgt die buiten onze verantwoordelijkheid vallen, wijzen wij u erop dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze beleidslijnen dragen. Lees deze privacybeleidslijnen voordat u vrijwillig persoonlijke gegevens aan deze websites verstrekt.

Externe links zijn gemarkeerd met dit symbool: *

Alleen wanneer u op een externe link klikt, worden gegevens naar de bestemming van de link overgedragen. Dit is technisch noodzakelijk vanwege het onderliggende internetprotocol (TCP/IP = TCP – Transfer Control Protocol + IP – Internet Protocol). De overgedragen gegevens omvatten met name: uw IP-adres, het tijdstip waarop u op de link hebt geklikt, de pagina waarop u op de link hebt geklikt.

Individuele links kunnen een gegevensoverdracht naar het buitenland betekenen. Hierdoor kunnen buitenlandse derden, autoriteiten of inlichtingendiensten verbindingsgegevens ontvangen. Mocht Donald Trump opnieuw president van de VS worden, dan zou hij mogelijk ook kennis kunnen nemen van deze gegevens of dit zelfs kunnen bevorderen. Als u niet wilt dat de genoemde gegevens naar de bestemming van de link of naar de genoemde derden worden overgedragen of door anderen worden onderschept, klik dan niet op de link.